Visningsområdet, Tomteboskogen, ligger mellan Tomtebo och Innertavle centralt i Umeå och visar upp ett kretsloppsanpassat och uthålligt skogbruk. Området ska fungera som en mötesplats dit man komma för att se och diskutera skogens bidrag till ett uthålligt samhälle. Samtidigt ska man kunna kan se praktiska exempel på vilka åtgärder som man kan använda sig av för att påverka skogens tillväxt och den klimatnytta som skogen kan bidra med i form av koldioxidsänka.

 

Många nyfikna på Tomteboskogen

Över tusen besökare dök upp när projektet Skog, Klimat och Miljö visade upp sitt stora visningsområde öster om Umeå den 27 september 2014. Se filmklipp från besöksdagen.

Många nyfikna på visningsområde – 27 september 2014

Filmklipp från skogsdagen på visningsområde – 27 september 2014

 

På visningsområdet kan du se exempel på kretslopp mellan skogsbruk och samhälle och få veta hur skogens resurser används av oss människor samt hur våra restprodukter kan göra nytta i skogen. Följ banan runt området och stanna vid varje station för att lära dig mer. Projektet Skog, Klimat och Miljö, drivs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med parterna Umeå kommun, Sveaskog, Norra skogsägarna och SLU. Projektets syfte är att överföra kunskap om kretsloppssystem anpassade för att förbättra klimatet och miljön. Detta genom att trygga framtida tillgång på förnybara naturresurser genom att sköta skogen bättre, hushålla med biomassan och öka kretsloppstänkandet för att forma framtidens biosamhälle.

Exif_JPEG_PICTURE