Skrivet av den 21 Okt, 2014 i Okategoriserade | Inga kommentarer
Magdalena Andersson, Västerbottens landshövding, invigningstalade på visningsområdets väl tilltagna mötesplats. Foto: Calle Bredberg

Magdalena Andersson, Västerbottens landshövding, invigningstalade på visningsområdets väl tilltagna mötesplats. Foto: Calle Bredberg

Skogen och klimatet i fokus

Tisdag 16 september 2014 invigde Västerbottens landshövding, Magdalena Andersson, ett visningsområde för uthålligt skogsbruk strax utanför Tomtebo i Umeå.

Visningsområdet i Tomtebo har vuxit fram under ett par års tid. Satsningen ingår i det treåriga projektet SKM (Skog, Klimat och Miljö).

– Området är en plats för kunskapsutbyte och samverkan mellan allmänhet, näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tanken är att det unika området ska leva kvar – och förhoppningsvis utvecklas – efter att projekttiden är över vid årsskiftet 2014/2015, berättar Mikael Forsman, skogsinspekor vid Norra Skogsägarna och projektledare i SKM.

Mikael Forsman

Mikael Forsman

forsman_7847

Mikael Forsman och Jenny Lindgren har haft en aktiv del i uppbyggnaden av visningsområdet.

tomtebo_2014_1784

Barkade stigar och spänger gör området barnvagnsvänligt och leder besökarna till de väl skyltade visningsytorna.

Det unika och lättillgängliga visningsområdet rymmer flera exempel på kretsloppsanpassning och hållbart skogsbruk. Här återfinns bland annat en skolskog och ytor som visar på hänsyn mot vatten, stadsnära skogsskötsel, uttag av skogsbränsle och gödsling med bionäring.

– Visningsområdet har goda förutsättningar att bli ett ”showroom” för kretsloppsanpassning och hållbart skogsbruk. Lättillgängligheten och det stadsnära läget bör kunna göra området till en mötesplats för många olika grupper. Framför allt hoppas vi att den breda allmänheten får upp ögonen för området, säger Forsman.

Ett av projektets långsiktiga mål är att skapa en ökad kunskap om och förståelse för kretsloppsanpassning.

– Vi vill att folk ska se kopplingen mellan just skogen och samhället samt inse vilken påverkan de kan ha på klimatet, konstaterar Mikael Forsman.

Som ett avstamp inför den publika satsningen inbjöds allmänheten till en stor skogsdag på visningsområdet lördagen 27 september.

skm_invigning_1652

Under invigningen berättade Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna, om skogens värdefulla vatten.