SKM Norra skogsägarna

Mikael Forsman 070-279 31 39  mikael.forsman@norra.se


Umeå Kommun

Per Westergren 070-557 10 22  per.westergren@umea.se


SKM Sveaskog

Johan Lundbäck 070-350 11 07  Johan.Lundback@sveaskog.se


SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

Dan Bergström 0730-49 80 14  dan.bergstrom@slu.se


Projektägare SKM Länstyrelsen Västerbotten

Åsa Nilsson 010-225 44 94  asa.u.nilsson@lansstyrelsen.se

 

Har er organisation behov av att nyttja visningsområdet? 

Hör av dig till Per Westergren 070-557 10 22  per.westergren@umea.se